Rólam

Iro­dám szé­les­körű jogi szol­gál­ta­tást nyújt mind magánszemélyek, mind gazdasági társaságok számára, a munkajog, polgári jog, társasági jog, pénzügyi jog, követeléskezelés, az adatvédelem és az ehhez kapcsolódó egyes jogterületeken. A szak­mai tevé­keny­ségem kiter­jed eseti jogi tanács­adásra, állandó meg­bí­zásra, peres és nem­pe­res eljá­rá­sok­ban való jogi kép­vi­se­letre, hazai és nem­zet­közi ügyek­ben egy­aránt. Szolgáltatásaimmal rugal­ma­san iga­zo­dok ügy­fe­le­im egyedi igé­nye­i­hez és spe­ci­á­lis elvárásaihoz. Szükség esetén angol és német nyelven is vállalom különböző megállapodások, szerződések elkészítését. Olyan megoldásokat kínálok, amelyek kézzel fogható előnyt jelentenek, hasznot hoznak vagy éppen megvédik az ügyfeleimet veszteségektől. Elkötelezett vagyok a minőségi, személyre szabott jogi szolgáltatások nyújtása, a rugalmas hozzáállás, a hatékony és gyakorlatias megoldások iránt. 

Gyarkan ismételt kérdések

GYIK

Az irodát elérheti telefonon, email üzenetben, üzenetet hagyhat ezen az oldalon, illetve a hivatalos facebook oldalon is kapcsolatba léphet velünk. Amennyiben telefonon nem tud elérni, abban az esetben kivétel nélkül visszahívjuk Önt!

Az első konzultáció ingyenes. A további díjazást minden esetben egyedileg, a konkrét ügy, feladat ismeretében határozzuk meg és olyan díjazást állapítunk meg, amely megfelel az Ön igényeinek is.

Igen. Habár a fő profilba a munkaügyi és polgári/társasági jogi/cégjogi ügyek tartoznak, de partnereimmel együttműködve biztosítjuk, hogy büntetőjogi kérdésekben is szakmailag kifogástalan segítséget kapjon.

Konkrét személyes megjelenés helyett lehetőség van biztonságos csatornán keresztül folytatott (skype, zoom, stb.) “személyes” konzultációra is.

Annak érdekében, hogy szakmailag a legmegalapozottabb szolgáltatást tudjam nyújtani, szükséges ismerni az adott ügy minden részletét. A személyes konzultáció alkalmával kerülhet sor a tényállás megbeszélésére, megoldási javaslatokra és a lehetséges kimenetelek értékelésére.

Kérjen időpontot ingyenes konzultációra!

Jogi problémájára a legteljesebb megoldást egy személyes konzultációt követően tudjuk nyújtani. Az első személyes konzultáció ingyenes.