Polgári jog

A polgári jog az egyik legnagyobb, legszerteágazóbb jogág. A polgári jog szabályozza alapvetően a személyek jogait, a tulajdonjogot, a kötelmi jogot (szerződések joga), a családi jogot és az öröklési jogot. Átfogó jellege miatt elmondható, hogy a polgári jog az emberek mindennapjait szabályozza, szinte minden emberi tevékenység érinti a polgári jog valamelyik részterületét.

Többek közt vállaljuk:

  • polgári jog hatálya alá tartozó szerződés megszerkesztését, ellenjegyzését,
  • az általunk szerkesztett szerződésekhez kapcsolódóan ügyvédi letétek kezelése,
  • szerződések véleményezését, tanácsadást és konzultációt a szerződések előkészítésének szakaszában,
  • tulajdoni lapok (e-tulajdoni lap, vagy földhivatali hiteles tulajdoni lap), térképmásolatok beszerzését,
  • házassági és élettársi vagyonjogi ügyekben tanácsadást és képviseletet, okiratok szerkesztését,
  • öröklési ügyekben tanácsadást és képviseletet, végrendeletek, öröklési, tartási és életjáradéki szerződések szerkesztését, ellenjegyzését, végrendeletek letétbe vételét és azok elhelyezését a Magyar Ügyvédi Kamara végrendeletek országos központi nyilvántartásába.
  • peres, peren kívüli és nemperes eljárásokban való ügyvédi képviselet,
  • fizetési meghagyások kibocsátása,
  • képviselet végrehajtási eljárásokban.