Munkajog

A “klasszikus” munkajog, amelyet a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szabályoz, a gazdálkodó szervezeteken belüli munkajogi kapcsolatokat szabályozza. Alapvetően két alanya van, a munkáltató és a munkavállaló. Ezek kapcsolatán kívül azonban szabályozza a munkavállaló érdekképviseletek (szakszervezetek és üzemi tanácsok) munkaügyi jogosítványait is. 

A klasszikus munkajog mellett külön jogszabályok szabályozzák az állammal kapcsolatban álló munkavállalók, köztisztviselők, kormánytisztviselők, közalkalmazottak munkajogi helyzetét.

Többek közt vállaljuk:

  • munkaszerződések és egyéb munkajogi szerződések, nyilatkozatok szerkesztését,
  • teljes átvilágítást, tanácsadást munkajogi kérdésekben,
  • a munkaviszony változásával, megszűnésével (közös megegyezés, felmondás, azonnali felmondás) kapcsolatos konzultációt és az alapján az okiratok megszerkesztését,
  • képviseletet peres, peren kívüli és nemperes ügyekben,
  • kollektív szerződések megszerkesztését, véleményezését.