Kintlévőségkezelés (Work-out)

Az esedékessé vált számlák, és más követelések kiegyenlítése, valamint a fizetési fegyelem egyre több vállalkozás számára jelent komoly problémát. A hitelezők érdekeit hatékonyan képviselve, komplex szolgáltatást nyújtunk a követeléskezelés területén vállalkozásoknak és magánszemélyeknek egyaránt.

Megbízásunk keretében a követelés előzményeinek, jogalapjának és összegszerűségének alapos vizsgálatát követően teszünk javaslatot azon igényérvényesítési módra, amely az adott esetben a legcélszerűbbnek mutatkozik.

Vállaljuk:

  • Szerződéskötést megelőző jogi tanácsadás
  • Az adós általi önkéntes teljesítést elősegítő biztosítékok szerződésekbe történő beépítése (zálogjog, kezesség, bankgarancia, óvadék, foglaló, váltó, biztosítéki célú opció);
  • Fizetési felszólítások elkészítése;
  • Követelés érvényesítésének peren kívüli megkísérlése (levelezés, a két fél közötti tárgyalás elősegítése, tartozás elismerések, tartozásátvállalások, egyezségek elkészítése, fizetési meghagyásos eljárás);
  • Képviselet a bírósági eljárásban és a bírósági végrehajtásban;
  • Képviselet a csőd és felszámolási eljárásban;
  • Az adóson kívüli harmadik személyekkel szembeni igényérvényesítés.