Egészségügyi jog

Az egészségügyi jog célja , hogy a betegek megfelelő színvonalú egészségügyi ellátásban részesüljenek, és gyógykezelésük során jogaikat tiszteletben tartsák. A betegek jogainak törvénybe foglalása hozzájárul kiszolgáltatottságuk csökkenéséhez, elősegítheti az orvos és beteg közötti partneri viszonyt és az eredményesebb gyógykezelést. A törvény ennek érdekében minden beteg számára biztosítja:
• az egészségügyi ellátáshoz való jogot,
• az emberi méltósághoz való jogot,
• a kapcsolattartás jogát,
• a tájékoztatáshoz való jogot,
• az önrendelkezéshez való jogot,
• az ellátás visszautasításának jogát,
• az egészségügyi dokumentáció megismerésének jogát,
• az orvosi titoktartáshoz való jogot,
• az intézmény elhagyásának jogát.