Compliance

A compliance tág értelemben „megfelelőséget” jelent. A compliance, mint tevékenység az utóbbi évtizedekben terjedt el a vállalkozások életében, célja annak biztosítása, hogy egy adott vállalkozás működése megfeleljen a rá irányadó valamennyi külső- és belső szabálynak. A vállalkozás szabályoknak megfelelő működése – a szabályok megsértéséből eredő következmények elkerülése mellett – a vállalkozás jó hírnevének védelmét is szolgálja és az üzleti partnerek bizalmát is növeli.